Eutenik, (af gr. eu- + tithenai sætte, ordne + -ik), raceforbedring, som også tager hensyn til kårene.