Eustatisk, (af gr.), vedr. hævninger og sænkninger i Jordens havoverflade.