Eurosibirisk region, egl. eurosibirisk udbredelse, biogeografisk betegnelse, der anvendes om dyr og planter, som forekommer i Europa og hele vejen igennem tempereret Asien til det østlige Sibirien. Det drejer sig i alt væsentligt om arter tilknyttet tajgaen, og de antages at have overlevet den sidste istid i det østsibiriske refugium.