Eurosclerose, populær betegnelse for den økonomiske stagnation, som opstod i Europa efter 1970'ernes to oliekriser. Ikke mindst beskæftigelsesudviklingen og den økonomiske vækst i Europa var dårligere end i USA og Japan. Eurosclerose angives ofte som en hovedårsag til fremkomsten og vedtagelsen af programmet for EFs indre marked i midten af 1980'erne.