Euplocomi, (af gr. eu- + plekein sno + kome hår), menneskeracer med lokket og bølget hår.