Eunukoidisme, (gr. eunuk + -oid + -isme), sygelig forandring ved mangelfuld funktion af testiklerne.