Eunomi, (gr. eu- + -nomi), lovlighed; god borgerlig orden.