Eumusi, (gr. indsigt i musernes kunster, af eu- + musa muse), højere åndsdannelse; kunstsans; det modsatte af amusi.