Eumenider, eufemistisk navn for erinyer. I den græske mytologi var eumeniderne måske oprindelig frugtbarhedsdæmoner bundet til jorden, men de identificeredes i klassisk tid med erinyerne, således også i Aischylos' tragedie Eumeniderne i trilogien Orestien.