Eucyklisk, (gr. eu- + cyklisk), inden for botanik hvis bladorganer alle er ordnet i kranse.