Eu-, græsk og internationalt præfiks, der angiver noget godt og rigtigt, modsat dys-. I biologien betyder eu- ofte den egentlige type, undertiden modsat pro-, meta-, para-. Eufotisk af gr. phos, phot- 'lys' bruges om den øverste del af havet, hvor der er lys nok til planternes fotosyntese. Eutheria af gr. therion 'stort dyr' betyder en klasse af pattedyr, 'de egentlige store dyr', dvs. de dyr, som har moderkage. Andre eksempler er eufonisk af gr. phone 'lyd' med betydningen 'vellydende' og evangeliet 'det gode budskab' af gr. angelos 'budbringer'.