Etnomusikologi, ethnomusicology, i Danmark oftest kendt under betegnelsen musiketnologi. Disciplinen omfatter studiet af ikke-europæisk musik og europæisk folkemusik, ofte med vægtning af musikkens kontekst.