Etno-, vedr. folkeslagene; folke- (fx etnologi). Sammensætningsleddet kommer af græsk ethnos, der betyder 'folk'.