Ethan er en farveløs gas med kogepunkt -88,6 °C. Ethan udvindes fra naturgas og mineralolie og anvendes som råstof for fremstilling af ethen. Forbindelsen er en alkan.