Etableringsret, ifølge EF-Traktaten ret for selvstændige erhvervsdrivende til at etablere sig i en anden medlemsstat end deres egen. Etableringsretten forudsatte i begyndelsen en omfattende harmonisering især af betingelserne for udøvelse af liberalt erhverv. Siden 1991 er harmonisering afløst af gensidig anerkendelse af kvalifikationer, og etableringsfriheden er nu en realitet på de fleste områder.