Esto mihi, (lat., egl. vær for mig -), fastelavnssøndag hvis latinske messe begynder med disse ord.