Essesvejsning, den ældste af alle svejsemetoder; anvendt siden oldtiden. Indtil slutningen af 1700-t. var essesvejsning den altdominerende proces til sammensvejsning af jern og stål. Emnerne opvarmes i en smedeesse eller lignende og svejses derefter sammen ved overhamring på en ambolt, efter at overfladen er bestrøet med borax eller sand, der virker som rensemiddel for de dannede glødeskaller. Metoden bruges i dag næsten ikke mere i de industrialiserede lande, hvor den er erstattet af mere produktive metoder.