En esponton er et bredbladet spyd med paréranordning under spydbladet. Espontonen blev anvendt som officers- og underofficersvåben i ca. 1550-1730, derefter som et værdighedstegn.