Escort, (eng., af fr. escorte, afledt af lat. ex-corrigere 'føre ud på rette vej'), navn for det fænomen, at en person sælger følgeskab; navnlig brugt om kvinder, der ud over almindelig social selskabelighed også sælger seksuelle ydelser. Se også prostitution (historie).