Errare humanum est, (lat. 'det er menneskeligt at fejle'), ofte fortsat med sed perseverare turpe 'men at fortsætte/fremture er skændigt/forkasteligt'. En anden slutning er ignoscere divinum 'at tilgive er guddommeligt'. Citat efter Cicero, der i sin 12. "Filippiske tale", afsnit 5, fra år 43 f.Kr. mod Antonius siger: Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare 'ethvert menneske kan tage fejl, men kun en tåbe bliver ved med det'. Kirkefaderen Hieronymus har ca. 400 i brev 57,11 forkortet dette udsagn til errasse humanum est 'at have fejlet er menneskeligt'.