Erlang (forkortet erl) er en enhed, der benyttes internationalt som mål for afviklet telefontrafik. Enheden blev officielt indført i 1946 som en anerkendelse af Erlangs indsats inden for telefontrafikteori. Den afviklede trafik, målt i erlang, beregnes som det gennemsnitlige antal optagne linjer i et telefonnet over en tidsperiode.