Erindringer, litterær genre, se erindring (erindring og litteratur).