Erhvervsdrivendes forretningssted er efter Forbrugeraftaleloven ethvert ikkeflytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende fast, udøver sin aktivitet, eller ethvert flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende udøver, sin aktivitet på sædvanligt grundlag, herunder, fx messestande, efter omstændighederne også kan anses for at udgøre den erhvervsdrivendes forretningssted, såfremt den erhvervsdrivende på sædvanligt grundlag udøver sin aktivitet herfra.