En erhvervsdrivende er i markedsføringslovens forstand en fysisk eller juridisk person, der udøver virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøver et liberalt erhverv og enhver, der handler i en erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes vegne, se hertil Markedsføringslovens § 2, nr. 2.