Ergometer, apparat til måling af muskelarbejde; se ergometri.