Erektionspatent, dokument, hvori opretteren (indtil 1849) af et len, stamhus eller fideikommisgods fastlagde de nærmere regler for godsets oprettelse og den særlige arvegangs- eller successionsordning. Se også lensvæsen.