Epithalamion, (gr., af epi- og afledn. thalamos 'brudekammer'), oprindelig sang sunget af et kor foran brudekammeret, mens hymenaios var processionssangen og gamelios en uspecificeret bryllupssang. Af Sapfo kendte man i antikken en hel bog med epithalamia, kun bevaret i fragmenter. Vi kender genren bedre fra romerske digtere, af hvilke især Catuls (61, 62 og 64) er berømte. Catul nr. 64 er inspireret af et digt af Sapfo; det er dog ikke et egentligt bryllupsdigt.