Episodeserie, (af gr. epeisodion 'afsnit mellem korsange i en græsk tragedie', af epi- og eisodos 'indgang'), fiktionsserie med en eller flere gennemgående personer i en række selvstændige historier; modsat føljetonen, hvor en historie fortsætter i flere afsnit. Betegnelsen benyttes oftest om radio- og tv-serier, der typisk sendes ugentligt, fx radioens Familien Hansen (1929-49) og tv's Columbo (1971-77). Nogle serier blander episode- og føljetonformen, så der foruden de afsluttede historier er fortsatte handlingstråde, fx Beverly Hills 90.210 (1991-).