Episke versemål, de metre, hvori Homer, Vergil, Dante, Ariosto, Milton o.a. har formet deres fortællende versdigtning (epos). Til et episk versemål stilles der krav om fasthed, smidighed og rummelighed: Det skal have en så veldefineret metrisk struktur, at det lader sig genkende og fastholde over forløb, der kun er begrænset af fortællingens krav; det skal besidde en vis variationsbredde, der forhindrer monotoni; det skal have et format, der tillader fortællingen at udfolde sig relativt frit. Disse krav opfyldes især af de ustrofiske (stikiske) vers som heksametret, Homers og Vergils "heroiske vers".