Epikrise, (af gr. epikrisis 'bedømmelse'), sammendrag af patientjournal. Ved udskrivelsen efter et sygehusophold sendes en epikrise til patientens egen læge indeholdende oplysning om diagnosen, et resumé af journalen og evt. forslag til efterbehandling, se patientundersøgelse og -behandling.