Epigenetisk, geologisk udtryk for mineraler, teksturer eller strukturer, der er dannet senere end den bjergart, de findes i. Et eksempel er epigenetiske mineralforekomster, hvor malmmineralerne er dannet senere end værtsbjergarten. I sedimentære bjergarter er epigenetiske teksturer og strukturer dannet efter aflejringen af sedimentet.