Epicenter, epicentrum, punkt på jordoverfladen lodret over et jordskælvs fokus. Epicenteret kan fastlægges ud fra tidsforskellen mellem de seismiske P- og S-bølgers ankomst til mindst tre seismiske stationer. En mere nøjagtig lokalisering af epicenteret beregnes ud fra P-bølgens ankomsttidspunkt til mindst tre seismiske stationer. Se også jordskælv og Richterskalaen.