Enstreget, tonerne inden for intervallet c1-h1, dvs. tonerne, der ligger inden for oktaven.