Enhedsforvaltning, princip for samlet organisering af alle forvaltningsaktiviteter i én organisation i modsætning til fx A60-modellens opdeling af ministerierne i et departement og direktorater. Enhedsforvaltning skulle gøre det lettere at koordinere det administrative arbejde ved at mindske dobbeltarbejde og uklarheder i arbejdsdelingen. Der er enhedsforvaltning i de kommuner, der ikke er magistratskommuner, idet borgmesteren som øverste administrative chef i princippet kan gribe ind i alle afdelingers administrative arbejde. Da den politiske ledelse af arbejdet imidlertid ligger hos kommunens udvalg, er borgmesterens muligheder for indgreb ret begrænsede.