Enhed, måleenhed, referencestørrelse, som sammen med tal bruges til at angive fysiske størrelser, fx længder eller temperaturer. Således er 5 meter produktet af tallet 5 og enheden meter. Med brug af enheden centimeter kan den samme længde skrives 500 cm. Enhedssystemer som SI-systemet søger at definere et antal grundenheder, som alle andre enheder kan fastlægges udfra. Enheden for hastighed, m/s, er fx defineret som enheden meter (m) divideret med enheden sekund (s).