Engvanding, tidl. kunstvandingsform, især anvendt i forbindelse med hedebrug. Ved vanding fra højtliggende kanaler forøgedes græsvæksten i ådalenes enge. Mere hø til vinterfoder betød mere staldgødning, som igen forøgede høsten på højbundsagrene.