Engrapgræs, Poa pratensis, flerårigt græs med tuedannende vækst; dyrkes som fodergræs i mange lande. Det har overjordiske udløbere, og bladpladerne er 3-5 mm brede. Det er almindeligt på enge og langs veje og indgår i de fleste græsfrøblandinger til plæner. Det kan vokse på forholdsvis tørre og middelgode jorder; selv i tørre perioder beholder det sin grønne farve.