Engram, hukommelsesspor, ældre psykologisk fagudtryk, der angiver de varige biokemiske ændringer i hjernen, som er følgen af indlæring eller ydre påvirkninger. Hukommelse skulle ifølge denne antagelse fremkaldes ved aktivering af engrammer; sådanne hukommelsesspor er dog aldrig påvist.