Englebrødre (England), selvbetegnelse for medlemmerne af Det Filadelfiske Selskab (jf. Joh.Åb. 3,7-12) i England, der i slutningen af 1600-t. samledes omkring Jane Leade, hvis mystisk-teosofiske idéer også fik betydelig indflydelse på fastlandet, især blandt pietistiske retninger.