Engelsk hytte, lille tremmehus til opstilling af meteorologiske måleinstrumenter. Hytten er opstillet frit i landskabet og har jalousivægge, så luften kan strømme igennem. Hytten er malet hvid og skærmer derfor instrumenterne mod stråling fra både solen og jordoverfladen.