Engagere, 1. ansætte; antage; 2. byde op til dans; 3. forpligte; indvikle (i et foretagende, en fæstning osv.); 4. (inden for fægtning) foretage et engagement.