Enfin, (fr. enfin, af en i + fin ende, af lat. finis grænse, ende), endelig; kort sagt; nuvel; lad gå.