Endogami, (af endo- og -gami), begreb, der anvendes om det forhold, at man skal eller bør gifte sig inden for sin egen nedstamningsgruppe eller sociale kategori. Endogami forekommer blandt aristokratiske grupper og visse religiøse og etniske minoriteter og er også karakteristisk for kastesystemet i Indien. Se også eksogami.