Endemål, stang med plane, parallelle endeflader, hvis indbyrdes afstand er kendt med stor nøjagtighed. I den mest almindelige udformning går endemål under betegnelsen måleklodser, der fremstilles i forskellige nøjagtighedsklasser af materialerne stål, wolframcarbid eller keramik. De mest nøjagtige udmåles vha. lysbølger med en usikkerhed på ned til 2∙10-8 m og anvendes efterfølgende til kalibrering af udstyr til længdemåling.