Emissionståge, interstellar sky, i rummet en ansamling af gas, der alt efter type og temperatur udsender stråling rækkende fra den infrarøde del til røntgenområdet i det elektromagnetiske spektrum; partikeltætheden varierer fra 103 til 1012 pr. m3. Typiske emissionståger er de kolde molekylskyer og de klassiske varme Strömgren-sfærer og planetariske tåger. Studiet af emissionståger er væsentlig for forståelsen af det interstellare rums fysik. Se interstellart stof og absorptionståge.