Elorgel, elektronisk musikinstrument, der har en vis lighed med et traditionelt pibe- eller kirkeorgel, udbredt fra slutningen af 1930'erne med Hammondorgelet. Elorgelet bruges næsten udelukkende til pop- og rockmusik. Det består af et eller to manualer og evt. et pedal til basspil; det har mange forskellige stemmer og råder desuden ofte over effektmuligheder som rumklang og den specielle roterende højtaler "Leslie". I 1970'erne fik elorgelet et gennembrud som hobbyinstrument takket være faldende priser og især tilføjelsen af rytmeboks og senere andre akkompagnementsfunktioner, der gør instrumentet til et enmandsorkester. Mange mennesker har haft deres første kontakt med aktiv musikudøvelse gennem elorgelet, der dog fra slutningen af 1980'erne er blevet fortrængt af synthesizere og andre keyboards. Til kirkelig brug fremstilles særlige elorgler, hvis klang efterligner pibeorglernes; de har ingen større udbredelse her i landet.