Elopere, (af eng. elope løbe bort fra mand el. hjem (med sin elsker), af anglo-fransk aloper, måske af en middelengelsk form alope (beslægtet med leap springe, hoppe)), løbe bort; lade sig bortføre.