Ellipsograf, (af ellipse og -graf), apparat til konstruktion af ellipser. Ellipsografen udnytter, at en ellipse med den halve storakse a og den halve lilleakse b i et sædvanligt retvinklet koordinatsystem i planen kan beskrives ved koordinaterne (x,y) = (a∙cos(v), b∙sin(v)); 0 ≤ v ≤ 2π.