Elklaver, elektrisk klaviaturinstrument, der i den ældste udformning fra begyndelsen af 1970'erne havde et karakteristisk klangislæt af stavspil; fra slutningen af 1980'erne bruges betegnelsen også om digitalklaverer, der ligger tættere på de akustiske forbilleder i både anslag og især klang. Digitalklavererne byder på en række fordele som datakommunikationssystemet MIDI, ringe vedligeholdelse og lav vægt; derfor har de vundet indpas, til dels på bekostning af de akustiske klaverer.