Elfenbenshvidt, hvidt pulver, som fås ved ophedning af elfenbensaffald med luftens tilgang. Elfenbenshvidt, der består af calciumfosfat, er blevet anvendt til polering. Se også elfenbenssort.